post

Normalde Voltaj ile akım arasında faz farkı görülmez. Endüktif yada kapasitif yüklerin meydana getirdiği etkinin sonucunda, akım sinyalinin, voltaj sinyaline oranla en fazla  da ±90 derecelik fazı kayar. Endüktif, kapasitif etki neticesinde ortaya çıkan voltaj ve de akım sinyali arasındaki faz kaymasını düzenleyerek, ideale yakın yani 0 derecede sabit tutmada kullanılan işleme de kompanze veya kompanzasyon denir.

Kompanzasyon panosu nedir? Bir işletmenin cosQ’ni düzenlemek için, ölçü aletlerinin, kondaktörlerin, elektrik sigortalarının ve kondansatörün üzerinde bulunan panoya kompanzasyon panosu denir. Yani AG şebekelerinde güç katsayısını düzeltmek maksadıyla kullanılan araç ve gereçlerin yerleştirildiği panolardır. Bununla birlikte kompanzasyon panosu, elektrik pano çeşitleri içinde yer alır.

Kompanzasyon panosunun en önemli özelliği, şebekenin güç katsayısını düzeltmekle görevli kondansatör gruplarının kontrol edildiği bir yer olmasıdır.

Kompanzasyon panosu ne işe yarar? Kompanzasyon panosu aslında işletmenin güç katsayısını düzeltmek için gerekli olan cihaz kondansatör ve de ölçü aletlerinin üzerinde bulunduğu panodur. Bu anlamda da endüktif yükler (transformatörler, elektrik motorları, balastlar vs.) bir reaktif güç çekerler.

Kompanzasyon panosunun, reaktif güce gerek duyulan durumda en yakın noktada üretilmesinde, elektrik sisteminin en ideal koşullarda çalıştırılmasında büyük katkısı vardır. Kompanzasyon panosunun ebatları genel anlamda tesislerde ana dağıtım panoları ile birlikte değerlendirilir ve o şekilde montaj yapılır. Kompanzasyon panolarının yüksekliği ortalama 200-210 cm, derinliği de 40 cm’ in altında olmamalıdır. Orta gerilim kompanzasyon ve alçak gerilim panoları bu standartların içinde yer alır. Eni ise tesisin gücü göz önünde bulundurularak belirlenir.

Kompanzasyon sistemi panosunun montajı, harici ve dahili olmak üzere 2 şekilde yapılır. Harici panoların üstü eğimli olacak şekilde çatı yapılmalı ve havalandırma panjurları olmamalıdır. Dahili tip panoda ise havalandırma panjurları mutlaka bulunmalıdır. Büyük çaplı panolarda kondansatörlerin havalandırılması amacı ile aspiratör bağlanır. Bunun yanı sıra kondansatörlerin konulması için yeterli özelliklerde raar bulunmalıdır. Ana dağıtım panosundan bara ile büyük güçlülerde veya kablo geçiş yerleri olmalıdır.

Ana dağıtım panosuna kompanzasyon için termik manyetik şalter konulması da gereklidir. Kompanzasyon Panosu Malzemeleri de Kompanzasyon panolarında, ampermetreler, bakır baralar,  reaktif güç kontrol rölesi, şalterler, bağlantı iletkenleri,  güç kontaktörleri, kontaktörler, kondansatörlerelektrik sigortaları, voltmetre komitatörü ve de voltmetre, ampermetre yada multimetreler, kosinüsmetre gibi malzemeler de daha çok kullanılmaktadır.

Yeni yapılan tesislerde voltmetre ve de komitatörünün yerine alternatif olarak multimetre, kosinüsmetre yerine de kosinüsmetreli reglerler tercih edilmektedir Tercih edilen ve de kullanılan bu malzemeler IEC ( uluslar arası elektrik komisyonu), yani TS (Türk standartları), VDE ( Alman standardı) standartlarına da göre uygun ölçülerde üretilmelidir. Bu noktada ise pano armaları, kompanzasyon yapımı sırasında malzemelerin uygun normlarına göre montaj yerlerini de hazırlamak suretiyle satışını gerçekleştirirler. Son olarak da yapılacak olan kompanzasyon pano fiyatları da kapasite bazında değişmektedir. Spotpazarim.com adresinden fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz. Gerekli bilgiyi Duvha Elektrik Dış Ticaret A.Ş’den alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir